نام تفتان از کجا گرفته شده است؟

در زبان بلوچی «تپت» به معنای گرما است، نام تفتان ریشه در کلمه تپتان دارد که خود جمع کلمه تپت است. به دلیل اینکه قله تفتان گرم و سوزان است آن را به این اسم نام گذاری کرده اند.

نام تفتان

قله تفتان با ارتفاع ۴۰۲۰ متر بلندترین قله در منطقه جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان است و در فاصله ۳۸۰ کیلومتری خط مستقیم شمال دریای مکران واقع شده است. کارشناسان حوزه لرزه شناسی معتقدند که این کوه آتشفشان نیمه فعال است و همچنان گاز گوگرد از آن خارج می شود. کوه تفتان در اصطلاح محلی به چهل تن معروف است و شایع است چهل تن از راشدین مذهبی در این کوه ناپدید شده اند و به همین دلیل به آن چهل تن می گویند این قله در ۱۰۰ کیلومتری شهر زاهدان واقع شده است.

مدیران شرکت تفتان پارت با استناد به هویت کوه آتش فشانی تفتان ، نام این شرکت را مقتدرانه انتخاب نموده اند.