چشم انداز شرکت تولیدی بازرگانی تفتان پارت ایرانیان

شرکتی چابک در حوزه قطعات خودرو با تعهدات گسترده اجتماعی

مهمترین سیاست ها و ارزشهای شرکت صنعتی بازرگانی تفتان پارت ایرانیان :

  • پایبندی به کلیه استانداردها
  • نگرشی فراگیر به کسب و کار قطعات خودرو
  • پایبندی به کلیه اصول اخلاقی و حرفه ای کسب و کار
  • توانمندسازی کارکنان برای توسعه مداوم مهارتها، نوآوری و کار تیمی
  • توسعه­ مداوم کسب و کار از طریق نوآوری، بهبود مستمر و تعالی سازمانی